Byta til Kvam Security

 

 

 • Har du alarm i dag?
   
 • Ynskjer du å bruka ditt eksisterande alarmanlegg?
   
 • Er alarmanlegget ditt tilknytta eit anna vaktselskap, eller ikkje tilknytta noko vaktselskap i det heile?
   
 • Ynskjer du at Kvam Brann og Redningsteneste skal få automatisk varsling når brannalarmen din går?
   
 • Ynskjer du gratis utrykking?
   
 • Ynskjer du gratis årleg kontroll og service av alarmanlegget ditt?
   
 • Ynskjer du kortare responstid når alarmen går?
   
 • Ynskjer du vektarpatrulje med vektarhund til staden?
   
 • Kan du svara ja på nokre av spørsmåla?
   
 • Ta kontakt med Kvam Security - tlf. 924 24 400

Copyright © 2015. All Rights Reserved.