Kvam Security monterer kun FG-godkjente alarmprodukt. Me har spesialisert oss på ein av markedets mest driftssikre alarmtype, Agility med integrert GSM-sendar. Dette er eit alarmanlegg som er særs enkelt å bruke, med bl.a. ein fjernkontroll med av/på knapp, for betening av heile anlegget. Ein treng såleis ikkje vera bekymra for å måtte setje seg inn i kodar og tal for å bruke våre alarmanlegg. Alarmanlegget kan også styrast med APP og har kamerafunksjon. Vårt abonnement er det rimelegaste ved Kvamskogen, kun kr. 339,-/mnd som inkluderar innbrots-og overfallsalarm, fri utrykking og fri årleg service av alarmanlegget.

 

Våre hyttekunder er også nøgd med at dei automatisk får melding ved straumbrot på hytta. Ved straumbrot på hytta rykkjer Kvam Security ut utan kostnad og utbetrar straumbrotet.

 

Ved utløyst alarm vil vår næraste ledige mobile vektar rykke ut mot hytta di, for å undersøke og kvalitetssikre at alt er som det skal.

 

 

kvamskogenpakkeny