Kvam Security bistår med varetransport til hytta. Det vere seg daglegvarer, ved, byggevarer, material og/ eller anna bygningsutstyr som du ynskjer levert til hytta.

 

Du kan velje enten berre å nytta oss til transportbiten, eller med både innkjøp og transport. I høve innkjøp nyttar me lokale leverandører på alt frå material til daglegvarer, og sørgjer for at du har det du treng klar på hytta til avtalt tidspunkt.