Kvam Security tilbyr montering av alarm, utrykking og vakthald for hyttekundar langs Hardangerfjorden. Med vår hutiggåande beredskapsbåt kan me rykke ut til våre hyttekundar døgeret rundt, heile året.