Akutt innbrots - og brannalarm

Mobil alarmkoffert bilde til nettside komprimert

 

 

·  Har du behov for ei midlertidig alarmteneste i samband med til dømes ein truande situasjon, oppussing, nybygg, innbrot eller skade?

 

·  Eller kunne du tenkja deg ekstra tryggleik rundt ein bygning i et visst tidsrom, til dømes i samband med oppbevaring av verdigjenstander, arrangement, kunstutstillingar med meir?

 

·  Kvam Security kan sikra din bustad, butikk, byggjeplass, ditt utstillingslokale, eller anna som treng umiddelbar sikring, 24 timer i døgeret - 365 dagar i året, og alarmen er på plass i løpet av minutt!

 

·  Det mobile tryggleiksanlegget sikrar deg mot overfall, innbrot og brann.

 

·  Anlegget er eit sabotasjesikkert alarmanlegg. Det vert kopla til 230 volt, men har batteridrift ved straumbrot.

 

·  Anlegget kan leigast for korte eller lengre periodar.

 

·  Ta kontakt med Kvam Security tlf. 924 24 400, for å få meir informasjon om dei mobile tryggleiksanlegga.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.