Bedriftskundar 

 

 

Alarmanlegg til bedriftskundar

 

Kvam Security kan etter befaring og prosjektering gje pristilbod på nytt alarmanlegg. Me kan også overta drifta av allereie eksisterande alarmanlegg.

 

Kvam Security samarbeider med dei lokale EL-bedriftene ved større alarminstallasjoner, teknisk drift og årleg service av av alarmanlegg til bedriftskundar.

 

 

Kvam Security har lang erfaring med alarmar, og vil som lokal aktør tilby deg hurtig support ved eitkvart problem med alarmanlegget.

 

 

Abonnement og pris for utrykking til verksemnder

 

For bedriftskundar må kvart objekt vurderast etter storleik, omfang og risiko. Kvam Security vil gje eit tilbod til kvar einskild bedriftskunde.

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.