Brannalarm

 

 flammer

Brannpakken er ein tryggleikspakke som gjeld brannalarm og utrykking til denne.

 

Brannavtalen er ein unik avtale som Kvam Security har med Brannvesenet i Kvam. Avtalen gjeld direkte utrykking frå Kvam brann og redningstenester til abonnentar av brannpakken. For mer informasjon om denne avtalen med Kvam brann og redningstenester, se under fanen info. Brannavtalen er frivillig. Du kan velgja om du ynskjer brannalarm med eller utan brannavtalen med Kvam brann og redningsteneste.

 

 

Pris pr mnd:.   kr 339,-

Copyright © 2015. All Rights Reserved.