Innbrotsalarm og overfalls/ tryggleiksalarm  

 

Innbrudd4

Dette er ein tryggleikspakke med innbrotsalarm i tillegg til overfalls/ tryggleiksalarm. Tryggleikspakken inkluderer ei døgnkontinuerleg utrykking til deg - heile året - dersom innbrotsalarm din går, eller dersom du utløyser ein overfalls-eller tryggleiksalarm.

 

Kvam Security skiltar med kort responstid, og gratis utrykking til alle privatkundar, med unntak av tilfelle som står spesifisert i forretningsvilkåra.

 

Det vert ikkje sett nokon krav om kva for tilfelle du kan utløysa ein overfalls/ tryggleiksalarm. Det held for oss at du er redd, og ynskjer oss til staden, for å sikra situasjonen for deg. For privatpersoner er utrykking til overfalls/ tryggleiksalarmar gratis, med mindre kunden utløyser fleire enn 3 overfallsalarmar pr. år.

 

 

Pris pr mnd:  kr 339,-

Copyright © 2015. All Rights Reserved.