Overfallsabonnement

 

 

Dette er ein alarmpakke med rein overfallsfunksjon. Ein overfallsalarm gjev deg tryggleik i høve der du opplever ein trugande situasjon og ynskjer vektar til staden.

 

 

Pris pr mnd: kr 339,-

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.