Kvam Security

Kvam Security er eit FG-godkjent vaktselskap. Me er totalleverandør av alarmtenester og er det einaste lokale vaktselskapet i Kvam og Hardanger.
Les meir

 
 

Tenester


close-up-door-focus-101808.jpg

Alarm

Me har ei rekkje forskjellige tilbod til deg som ynskjer å sikre bustad, hytte eller bedrifta di. Me leverer eit bredt utval av alarmanlegg. Les meirKvam-Security-Morten-Garen2.jpg

Vakthald

Kvam Security tilbyr ulike typar vakthald. Det kan vera alt frå trafikksikring til vakthald i samband med ei konkret hending eller til dømes objektvakthald.
Ta kontakt med din førespurnad tlf. 924 24 400. Kvam-Security-Morten-Garen2.jpg

Patruljering

Kvam Security  tilbyr  patruljetenester av ulik type og omfang. Til dømes kan me på oppdrag patruljere privatbustadar, verksemnder og/ eller område. Ta kontakt for eit uforpliktande pristilbod på patruljering av ditt objekt.


clock-hours-minutes-9352.jpg

Mobilvakt 24/7 – 365 dagar i året

Kvam Security kan sikra din bustad, butikk, byggjeplass, ditt utstillingslokale, eller anna som treng umiddelbar sikring, 24 timer i døgeret - 365 dagar i året, og alarmen er på plass i løpet av minutt! Det mobile tryggleiksanlegget sikrar deg mot overfall, innbrot og brann.
Les meir


Om Kvam Security

Kvam Security er eit FG-godkjent vaktselskap. Me er totalleverandør av alarmtenester og er det einaste lokale vaktselskapet i Kvam og Hardanger.

For tida består den operative staben av 10 vektarar. Selskapet består av mannskap med politibakgrunn og vektarbakgrunn. Dette gjer at arbeidet undervegs og ved åstaden blir handtert korrekt. Kvam Security sin styrke er lokalkunnskap, rask responstid og nærleik til eigendomen din. Med base i Kvam, vil me koma til staden kort tid etter at alarmen går, for å ivareta din tryggleik og dine interesser. Kvam Security er det einaste vaktselskapet på Vestlandet som har godkjent instruks for bruk av vektarhund. Vektarhund er eit effektivt arbeidsverktøy som me nyttar i vår daglege teneste. Me har pr. dags dato vakttenester til marknadens lågaste pris. Alt utstyr og alle tenester vil bli tilpassa ditt behov. I tillegg sørgjer me for god alarmmerking av objektet ditt - noko som erfaringsvis er svært førebyggjande mot innbrot.


Byta til Kvam Security

  • Ynskjer du gratis årleg kontroll og service av alarmanlegget ditt?

  • Ynskjer du kortare responstid når alarmen går?

  • Ynskjer du vektarpatrulje med vektarhund til staden?

  • Kan du svara ja på nokre av spørsmåla?

  • Ta kontakt med Kvam Security - tlf. 924 24 400

  • Har du alarm i dag?

  • Ynskjer du å bruka ditt eksisterande alarmanlegg?

  • Er alarmanlegget ditt tilknytta eit anna vaktselskap, eller ikkje tilknytta noko vaktselskap i det heile?

  • Ynskjer du at Kvam Brann og Redningsteneste skal få automatisk varsling når brannalarmen din går?

  • Ynskjer du gratis utrykking?

 

Kontakt oss

vaktstab-2011.jpg

Kvam Security
Telefon: 924 24 400
Adresse: Hardangerfjordvegen 401, 5610 Øystese