Hyttealarm

Kvam Security monterer kun FG-godkjente alarmprodukt. Me har spesialisert oss på ein av markedets mest driftssikre alarmtype, NookBox med integrert GSM-sendar.

Dette er eit alarmanlegg som er særs enkelt å bruke, med bl.a. ein fjernkontroll med av/på knapp, for betening av heile anlegget. Ein treng såleis ikkje vera bekymra for å måtte setje seg inn i kodar og tal for å bruke våre alarmanlegg. Alarmanlegget kan også styrast med APP og har kamerafunksjon. Vårt abonnement er det rimelegaste ved Kvamskogen, frå kun kr. 399,-/mnd som inkluderar innbrots-og overfallsalarm, fri utrykking og fri årleg service av alarmanlegget.

Våre hyttekunder er også nøgd med at dei automatisk får melding ved straumbrot på hytta. Ved straumbrot på hytta rykkjer Kvam Security ut utan kostnad og utbetrar straumbrotet.

Ved utløyst alarm vil vår næraste ledige mobile vektar rykke ut mot hytta di, for å undersøke og kvalitetssikre at alt er som det skal.

 

cabin-clouds-cold-950058.jpg

Øvrige tenester

Kvam Security tilbyr generelt dei fleste typar tenester som inngår under emnet Vaktvirksomhet.

Likevel ser ein at det ved Kvamskogen kan dukke opp andre utfordringar enn det som generelt inngår under vakttenester. I den samanheng vil ein alltid kunne henvende seg til oss med forespørsel. Det kan vere hjelp til måking, rydding, tilkøyring av ved, bæring o.l.

Me bistår også med annan service og vil til dømes vere behjelpeleg med å varme opp hytta di før dykk kjem. Om det skulle vere ynskjeleg kan me også gjera nødvendige innkjøp og få varane dykkar plassert i hytta til avtalt tid.


Kontakt oss

Skriv meldinga di her
vaktstab-2011.jpg

Kvam Security
Telefon: 924 24 400
Adresse: Hardangerfjordvegen 401, 5610 Øystese